Know-how a
kompetence.

Zpracování plastů


Již více než 60 let představuje cetto PLASTICS inovace a vývoj v oblasti termoplastů a termoplastických elastomerů (TPE), nástrojové techniky a souvisejících automatizačních řešení.

Spolu se sesterskou společností cetto BOHEMIA sro neustále rozšiřujeme naše zkušenosti se zpracováním termoplastů a vysokoteplotně odolných plastů až po výzkum a vývoj s biopolymery.

Ve jménu Průmyslu 4.0 pracujeme s různými univerzitami na inovacích a nových řešeních, která propojují plasty a další průmyslová odvětví. Našimi cíli jsou větší přizpůsobivost, efektivita zdrojů a integrace zákazníků a obchodních partnerů do našeho podnikání a procesů tvorby hodnoty.

Řízení vývoje.

Zvyšování požadavků na produkt jako měřítko

Již více než 6 desetiletí představuje jméno Cetto inovativní řešení v dodavatelském průmyslu zpracování plastů. Neustále se zvyšující požadavky našeho – převážně středního – průmyslu z hlediska technologie, kvality, nákladů, logistiky a globalizace uspokojujeme neustálým dialogem s vývojáři, univerzitami, výrobci strojů a dodavateli plastů. Pozitivní vývoj skupiny cetto GROUP ukazuje, že naše strategická orientace je úspěšná. Díky rozšiřování vlastního know-how a rozvoji inteligentních sítí je nyní Cetto schopno nabídnout svým obchodním partnerům podstatně širší spektrum technologií a služeb, které dalece přesahují čistou technologii vstřikování.

Řízení vývoje.

Zvyšování požadavků na produkt jako měřítko

Již více než 6 desetiletí představuje jméno Cetto inovativní řešení v dodavatelském průmyslu zpracování plastů. Neustále se zvyšující požadavky našeho – převážně středního – průmyslu z hlediska technologie, kvality, nákladů, logistiky a globalizace uspokojujeme neustálým dialogem s vývojáři, univerzitami, výrobci strojů a dodavateli plastů. Pozitivní vývoj skupiny cetto GROUP ukazuje, že naše strategická orientace je úspěšná. Díky rozšiřování vlastního know-how a rozvoji inteligentních sítí je nyní Cetto schopno nabídnout svým obchodním partnerům podstatně širší spektrum technologií a služeb, které dalece přesahují čistou technologii vstřikování.

Vytvářejte sítě.

Spolupráce ve jménu inovativních řešení budoucnosti

Jako cetto GROUP jsme silným systémovým dodavatelem pro mezinárodní zákazníky. Nabízíme know-how z jednoho zdroje. Abychom byli schopni rychle uvádět inovativní řešení na trh, spolupracujeme s efektivními partnery po celé Evropě. Za posledních 10 let bylo například v automobilové technice zavedeno více inovací než kdykoli předtím. Tomuto faktu čelíme strategickými partnerstvími, ve kterých spojujeme naše know-how v oblasti plastů a nástrojové techniky s odborníky z technologických oblastí bohatých na synergie. Příkladem jsou strategická partnerství, jako je klastr „Sensorik Bavaria“, ale také různé výzkumné projekty s různými univerzitami a vysokými školami.

Vytvářejte sítě.

Spolupráce ve jménu inovativních řešení budoucnosti

Jako cetto GROUP jsme silným systémovým dodavatelem pro mezinárodní zákazníky. Nabízíme know-how z jednoho zdroje. Abychom byli schopni rychle uvádět inovativní řešení na trh, spolupracujeme s efektivními partnery po celé Evropě. Za posledních 10 let bylo například v automobilové technice zavedeno více inovací než kdykoli předtím. Tomuto faktu čelíme strategickými partnerstvími, ve kterých spojujeme naše know-how v oblasti plastů a nástrojové techniky s odborníky z technologických oblastí bohatých na synergie. Příkladem jsou strategická partnerství, jako je klastr „Sensorik Bavaria“, ale také různé výzkumné projekty s různými univerzitami a vysokými školami.

Vytvoření značky - v sérii.

Inovace jako průvodce budoucností

Abychom i v budoucnu zůstali stimulátorem inovativních řešení plastových komponentů, dekorativních aplikací, komplexních plastových systémů nebo plasto-kovových sestav a vyhověli požadavkům našich zákazníků, úspěšně jsme vedle strategických partnerství . Tímto způsobem také pokrýváme širokou škálu interní a externí nástrojové techniky z hlediska sofistikovaných výrobních technologií. Patří sem také automatizace, zušlechťování povrchu a radiační síťování. Přenos know-how s jinými společnostmi v oboru nebo s univerzitami a instituty pro nás rovněž vytváří rozhodující výhody – zcela v zájmu našich zákazníků.

Vytvoření značky - v sérii.

Inovace jako průvodce budoucností

Abychom i v budoucnu zůstali stimulátorem inovativních řešení plastových komponentů, dekorativních aplikací, komplexních plastových systémů nebo plasto-kovových sestav a vyhověli požadavkům našich zákazníků, úspěšně jsme vedle strategických partnerství . Tímto způsobem také pokrýváme širokou škálu interní a externí nástrojové techniky z hlediska sofistikovaných výrobních technologií. Patří sem také automatizace, zušlechťování povrchu a radiační síťování. Přenos know-how s jinými společnostmi v oboru nebo s univerzitami a instituty pro nás rovněž vytváří rozhodující výhody – zcela v zájmu našich zákazníků.