V roce 2016 vznikla naše „malá sestra“ cetto BOHEMIA, ale svou velkou sestru počtem zaměstnanců předběhla již v roce 2021. 80 zaměstnanců se zabývá převážně montážní a dokončovací činností. Největší růst však zaznamenává zpracování plastů: stále více zákazníků využívá naši východoevropskou polohu. Společnost cetto BOHEMIA, která začala v roce 2016 se 2 stroji s uzavírací silou menší než 100 tun, má dnes strojový park, který pokrývá všechny díly do 300 tun zamykání. Trend rychle stoupá!

Kontakt

Bergmannova 548
356 04 Dolní Rychnov
Česká republika

  • od 8:00 do 17:00
Podrobnosti a informační materiál

Zde najdete další informace o našem smyslu pro odpovědnost vůči kvalitě, zaměstnancům a životnímu prostředí a také rozsáhlé materiály ke stažení ...

Více informací ...
OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001200

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti cetto Bohemia s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových dílů společnosti cetto Bohemia s.r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 1 ks stávajícího energeticky náročného vstřikovacího lisu za nové, moderní a energeticky úsporné zařízení včetně příslušenství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

cetto volná místa